NIEUWE PARTIJ IN OPRICHTING VOOR BERGEN, EGMOND EN SCHOORL

Een nieuwe lokale politieke partij in de gemeente Bergen die in maart 2022 aan de gemeenteraadsverkiezingen wil deelnemen.
De initiatiefnemers zijn een aantal bevlogen mensen van verschillende politieke voorkeuren en ervaring op (gemeentelijk) bestuurlijk gebied, aangevuld met nieuw elan. Mensen uit Bergen, Egmond en Schoorl die in de verschillende kernen blijk gegeven hebben van overtuiging en oprecht en krachtig “staan voor de goede zaak”.

DIT ZIJN ONZE UITGANGSPUNTEN

We vinden het tijd voor een bestuurlijke omslag in onze gemeente.

 1. We willen een politieke stroming op gang brengen die uitgaat van het principe dat we dienend zijn aan de bewoners.
 2. Open, transparant In Overleg en samenspraak met de ideeën en opvattingen van de inwoners! Respectvol en met oog voor de menselijke maat.
 3. Een nieuw geluid, met nieuw elan, gedreven door het idee de inwoners van Bergen, Egmond en Schoorl te geven
  waar ze behoefte aan hebben.
 4. Geen partij met een in beton gegoten programma maar een beweging (I.O.) die inspeelt op het inzicht dat een
  betrokken bewoner een tevreden bewoner is.
 5. We hebben geen specifieke kleur, maar zijn allesbehalve kleurloos.
 6. We willen de zaken die spelen met volle overtuiging aanpakken in een continue en consequente dialoog met de inwoners.
 7. Scherp, zakelijk en met een flinke dosis gezond verstand. Praktisch, breed gedragen, betaalbaar i.c. financieel gezond. En als het een keer niet kan dan leggen we dat uit!

We hebben uiteraard al ideeën over een mogelijk verkiezingsprogramma, maar we zijn nadrukkelijk op zoek naar uw ideeën en inbreng. Om zo samen met de bewoners/inwoners tot een aansprekend geheel te komen en een overtuigend verkiezingsresultaat neer te zetten.

Alleen als dat lukt kunnen we een bestuurlijke omslag in de gemeente Bergen bewerkstelligen en de huidige situatie verruilen voor transparante democratische besluitvorming waarin iedere inwoner kan meepraten, meedenken en meebeslissen.

DOE JE MEE?

Laat je stem nu horen en help ons om “Partij I.O.” tot stand te brengen. Als geïnteresseerde inwoner, sympathisant, kandidaat-raadslid, bestuurs- of commissielid.

Neem contact op met Henk Borst 06 22407280 of stuur een mail naar henk.borst@ziggo.nl

Volg ons – Blijf op de hoogte en volg ons via onze Facebook-pagina.